Vi heier både på ARNE og ANNE!

Lederrollen kan for mange være ensom og personlige utfordringer er vanskelig å adressere internt. Vi ser i vår eksterne rolle at individuell støtte til ledere tilpasset den enkeltes behov og utgangspunkt er viktig. Ikke minst kan vi sammen sikre at den enkelte makter å stå i utfordringene uten utarming av energi eller robusthet. For mange blir det avgjørende å få veiledning om helsefaktorer som forutsetning for å takle ledelse over tid og i harmoni med eget DNA og privatliv.

Hvor står Arne og Anne i dag?

  • Vi har ca 39 % kvinnelige ledere
  • Det er ca 14% kvinner blant topplederne i våre 200 største bedrifter
  • Det er ca 11% kvinnelige styreledere i de samme selskapene
  • Vi har ca 30% flere kvinner med høyere utdannelse

Kvinner kan ikke utdanne seg alene mot bedre lederkarriere. De må også planlegge og styre karrieren bedre og ta riktige valg til riktig tid.

VI må være bevisste på å få flere kandidater til å se seg selv tydelig i en fremtidig lederrolle og samtidig se veien dit. Vi må bidra til at den enkelte tar de riktige utfordringene og samtidig tar inn over seg at det er utrolig givende og faglig utfordrende å lede, gitt at man er på riktig sted til riktig tid. For kommende ledere er det også viktig å øke selvinnsikt og bevissthet når det gjelder relevansen av egen kompetanse, personlige verdier, integritet og adferdsmønstre. Vår erfaring er faktisk at kvinner er mest opptatt av å søke råd om planlegging av sin egen karriere.

Det er ingen sykdom å være flink

Mange ledere har tydelig behov for bevisstgjøring av egen LederHelse i en travel og utfordrende lederstilling. I tillegg kan det tidvis være vanskelig å innse at man er bra nok. For kvinner blir FPS (Flink Pike Syndrom) ofte adressert. Det er ingen sykdom å være flink, uavhengig av kjønn. Det er flinke folk som bringer oss videre. Samtidig må vi passe godt på de lederne som i mangel på egen grensesetting (og kanskje delegering?) stiller for høye krav til seg selv og som bygger opp utmattelse. De som sliter med å erkjenne at de er «bra nok» skal vi være ekstra oppmerksomme på.

Både Anne og Arne kan trenge råd, bevisstgjøring og støtte for å ivareta en god karriere. Vi heier på de som tar utfordringen, er i god balanse og som unngår å bli gjest i eget liv.

Skrevet av
Dr.med. Else Høibraaten

Referanser

Les flere artikler