Tusen takk! Vi har mottatt din melding
Oida, noe gikk galt. Prøv igjen eller kontakt oss gjennom epost eller telefon.
Bygdøy Allè 2, 0250 Oslo

Lederens
karrierepartner

Kontakt oss

Kompetanse

Vi leverer kun oppdrag med «skreddersøm». Dette betyr at vi leverer prosesser nøye tilpasset den enkelte person, bedrift og situasjon.

Vi følger og bistår ledere som selv vil gjøre en større eller mindre karriereendring og som selv tar initiativet til denne type omstilling. Årsakene kan være mange og svært varierte. Felles målsetting er ofte at man vil sikre egen karriere, oppleve større motivasjon og sikre at man forblir relevant for markedet.

Vi møter den enkelte leder individuelt og tilbyr kun skreddersydde programmer fra dagens situasjon og frem til ny stilling. Det legges betydelig vekt på å ringe inn riktig utfordring for den enkelte i neste fase.

Ved behov kobler vi inn spisskompetanse for eksempel innen kommunikasjonstrening, juridisk kompetanse, profilering, egenetablering, LederHelse og økonomisk rådgivning. Vi garanterer deg at vi kjenner vår profesjonelle rolle og arbeidsmarkedet for ledere svært godt. Vi vil alltid vil ha som mål å spille deg god innenfor de rammer du har - og de rammer du velger.

Et lederskifte kommer ofte svært uventet. Andre lederskifter må gjennomføres som en konsekvens av ny strategisk retning for bedriften. Et gjennomtenkt forarbeid trygger tempo, kontinuitet og presisjon.

Vi forsterker ledere i deres hverdag og i deres utvikling med basis i nåværende posisjon og med nåværende utfordringer. Primært benytter vi økt selvinnsikt og bevisstgjøring som underlag for utøvelse av godt lederskap.

For å vinne din tillit må eller vil vi møte deg der du er og samtidig gi deg nye impulser. Vi benytter her vår brede erfaring og vår ærlighet - i beste mening. Du vil møte flere av våre rådgivere underveis. Mange ledere har gjennomført imponerende ledertrening og utviklingstiltak gjennom karriereforløpet. Ofte har dette ført til økt kunnskap uten at det nødvendigvis har ført til personlig utvikling i lederrollen. Vi fokuserer på nettopp dette området.

Når en leder må slutte finner vi en individuelt tilpasset prosess som på en grundig og effektiv måte får den enkelte videre i egen karriere.

Vi arbeider tett med den enkelte lederen og med arbeidsgiver og/eller involverte advokater for å finne en trygg og individtilpasset prosess som både ivaretar lederens markedsverdi samtidig som bedriftens kultur og renommé ivaretas.

Energi og robusthet trygger en leders prestasjon og utholdenhet. Enkelte lederposisjoner er svært krevende og vårt program gir den enkelte selvinnsikt og evne til opprettholdelse av nødvendig fysisk og psykisk helse.

Karriererådgivning

Vi følger og bistår ledere som vil gjøre en karriereendring. Dette gjelder både de som selv tar initiativet til denne type omstilling og de som må gjøre dette på grunn av omstillinger eller avslutning av arbeidsforhold hos arbeidsgiver.

Vi møter den enkelte leder individuelt og tilbyr kun skreddersydde programmer, fra dagens situasjon og frem til ny stilling.

Det legges betydelig vekt på å ringe inn riktig utfordring for den enkelte i neste fase. Ved behov kobler vi inn spisskompetanse for eksempel innen kommunikasjonstrening, juridisk kompetanse, helhetlig helse og økonomisk rådgivning.

Vi garanterer deg at vi kjenner vår profesjonelle rolle og arbeidsmarkedet for ledere svært godt. Vi vil alltid vil ha som mål å spille deg god innenfor de rammer du har og de rammer du velger.

Beredskap ved lederskifter

Et lederskifte kommer ofte svært uventet. Andre lederskifter må gjennomføres som en konsekvens av ny strategisk retning for bedriften. Et gjennomtenkt forarbeid trygger tempo, kontinuitet og presisjon.

Lederstøtte

Vi forsterker ledere i deres hverdag og i deres utvikling med basis i nåværende posisjon og med nåværende utfordringer. Primært benytter vi økt selvinnsikt og bevisstgjøring som underlag for utøvelse av godt lederskap.

For å vinne din tillit må eller vil vi møte deg der du er og samtidig gi deg nye impulser. Vi benytter her vår brede erfaring og vår ærlighet - i beste mening. Du vil møte flere av våre rådgivere underveis. Mange ledere har gjennomført imponerende ledertrening og utviklingstiltak gjennom karriereforløpet. Ofte har dette ført til økt kunnskap uten at det nødvendigvis har ført til personlig utvikling i lederrollen. Vi fokuserer på nettopp dette området.

Stille Exit/Outplacement

Når en leder må slutte finner vi en individuelt tilpasset prosess som på en grundig og effektiv måte får den enkelte videre i egen karriere.

Vi arbeider tett med den enkelte lederen og med arbeidsgiver og/eller involverte advokater for å finne en trygg og individtilpasset prosess som både ivaretar lederens markedsverdi samtidig som bedriftens kultur og renommé ivaretas.

LederHelse

Energi og robusthet trygger en leders prestasjon og utholdenhet. Enkelte lederposisjoner er svært krevende og vårt program gir den enkelte selvinnsikt og evne til opprettholdelse av nødvendig fysisk og psykisk helse.

Kontakt oss når

du vil (eller må) reorientere deg i ledermarkedet.
du ønsker å styrke ditt lederskap og trygge din karriere.
du som eier og/eller leder ønsker trygg beredskap ved leder- og generasjonsskifte.
du som leder har utfordring med fysisk eller psykisk helse.

Vår nyeste artikkel

Kan det kladde om sommeren?

Mange ledere blir etter hvert usikre på egen fremtid og videre relevans i markedet. 

Fortsett å lese

Våre rådgivere

Kjell Johnsen

Rådgiver / Daglig leder

Kjell har over 20 års topplederfaring fra inn- og utland.

 • 14 år som direktør/konsernsjef i Orkla Media
 • 4 år med turnaround og salg av tysk finansbedrift til ABN AMRO Bank
 • Oppkjøp, fusjon og omstilling i norden, Tyskland og øst-europa
 • Bred styrerfaring fra kommersielle og ideelle virksomheter bl.a. Amnesty international og toppidrett
 • 13 år som ledelsesrådgiver i karrierespørsmål

August Baumann

Rådgiver

Toppleder med erfaring fra telecom, it, shipping og bank. Erfaring fra krevende styreoppgaver

 • 9 år som CEO i Telia Norway
 • 10 år som CFO, CHRO, marketing og salg
 • Bred styreerfaring fra inn- og utland,  bl.a. fra telecom, bank og consulting
 • Lang erfaring fra revisjonsutvalg og godtgjørelsesutvalg
 • Erfaring som ledelsesrådgiver

Dr.med. Else Høibraaten

Rådgiver

Lege og Dr.med med erfaring fra allmennmedisin, forskning og internasjonale farmasiselskap.

 • Fysisk og psykisk helse
 • Norges delegat i European Medical Agency
 • 20 års internasjonal erfaring som direktør i Eli Lilly og Lundbeck
 • Erfaring fra styrearbeid

Christian Blaauw

Rådgiver

35 års erfaring fra evaluering og rekruttering av ledere

 • Spesialisert på ledermarkedet 
 • 23 år som partner og ledelsesrådgiver i ISCO Group
 • Oppbygging av norsk del av internasjonalt rådgiverselskap notert på NYSE
 • 7 års erfaring som kjedeleder
 • Ansvarlig for bruk av tester og modeller 
 • Erfaring fra lederskifter i norske, PE -eide, børsnoterte og familieeide bedrifter

DNA

Våre rådgivere har både leder- og rådgivererfaring fra profesjonelle bedrifter. Vi er godt kjent med evalueringer, metoder og de verktøy som benyttes når ledere står i utfordringer eller skal skifte stilling. Dette gjelder både i det åpne markedet og internt i bedriftene.

Vi påtar oss kun oppdrag med «skreddersøm». Dette betyr at vi leverer prosesser nøye tilpasset den enkelte person, bedrift og situasjon. Våre kandidater møter alltid minst to av våre rådgivere for å benytte vår faglighet optimalt og for å bredde beslutningsunderlaget tilstrekkelig.

Vi har «passion» for vårt fag og stor respekt for andres unike situasjon. Det er krevende og forpliktende å gi råd på dette området. Det er også godt å ha med seg egne erfaringer fra det å vokse, både som ansatt, leder og som menneske. Vi snakker ikke med store bokstaver. Samtidig kan vi være tydelige når det er nødvendig.

Sparring

Dersom du eller din bedrift har utfordringer eller nye ambisjoner innen Karriereområdet, håper vi på din henvendelse. Kanskje kan vi utvide ditt beslutningsunderlag og/eller bidra til å forsterke dine planer. Hvis ikke, vil vi si klart fra.

Send oss en melding