Tusen takk! Vi har mottatt din melding
Oida, noe gikk galt. Prøv igjen eller kontakt oss gjennom epost eller telefon.
+47 900 40 301
+47 901 31 301
Bygdøy Allè 2
NO 0250 Oslo

Lederens
karrierepartner

Våre produkter

Vi leverer kun oppdrag med «skreddersøm». Dette betyr at vi leverer prosesser nøye tilpasset den enkelte person, bedrift og situasjon.

Vi følger og bistår ledere som selv vil gjøre en karriereendring og som selv tar initiativet til denne type omstilling. Årsakene kan være mange og svært varierte. Felles målsetting er ofte at man vil sikre egen karriere, oppleve større motivasjon og sikre at man forblir relevant for markedet.

Vi møter den enkelte leder individuelt og tilbyr kun skreddersydde programmer fra dagens situasjon og frem til ny stilling. Det legges betydelig vekt på å ringe inn riktig utfordring for den enkelte i neste fase.

Ved behov kobler vi inn spisskompetanse for eksempel innen kommunikasjonstrening, juridisk kompetanse, profilering, LederHelse og økonomisk rådgivning. Vi garanterer deg at vi kjenner vår profesjonelle rolle og arbeidsmarkedet for ledere svært godt. Vi vil alltid vil ha som mål å spille deg god innenfor de rammer du har - og de rammer du velger.

Tidvis oppstår det en situasjon som tydeliggjør at en leder bør slutte i bedriften. 

Årsakene kan være mange og har ikke nødvendigvis noe med lederens prestasjon å gjøre. Det kan like gjerne være lederen selv som ønsker dette. Det er ikke ønskelig med konflikt av noe slag samtidig som det vil være det beste for alle parter at lederen finner nye oppgaver utenfor bedriften.

I denne type situasjon kan bedrifter nå tilby en Stille Exit i samarbeid med oss. Vi støtter og rådgir lederen i en profesjonell og konfidensiell prosess over mot ny og riktig stilling, helt uten stigmatisering av lederen selv - eller av bedriften.

Vi forsterker ledere i deres hverdag og i deres utvikling med basis i nåværende posisjon og med nåværende utfordringer. Primært benytter vi økt selvinnsikt og bevisstgjøring som underlag for utøvelse av godt lederskap.

For å vinne din tillit må vi møte deg der du er og samtidig gi deg nye impulser. Vi benytter her vår brede erfaring og vår ærlighet - i beste mening. Du vil møte flere av våre rådgivere underveis. Mange ledere har gjennomført imponerende ledertrening og utviklingstiltak gjennom karriereforløpet. Ofte har dette ført til økt kunnskap uten at det nødvendigvis har ført til personlig utvikling i lederrollen. Vi fokuserer på nettopp dette området.

Når en leder må slutte finner vi en individuelt tilpasset prosess som på en grundig og effektiv måte får den enkelte videre i egen karriere.

Vi arbeider tett både med den enkelte, med arbeidsgiver og/eller involverte arbeidsrettsadvokater for å sikre høy presisjon og minst mulig friksjon i planlegging, design og gjennomføring.‍

Lederposisjonering handler om å synligjøre hvem du er og hva du står for overfor dine prefererte målgrupper. Dette kan være både innen egen organisasjon, i offentligheten og overfor rekrutterere. Utvikling av en sterk merkevare er en viktig del av en leders karrierestrategi.

Enhver leder har en personlig merkevare/er et «Brand».  Dette kan med fordel ivaretas - og videreutvikles. Det er viktig å bygge troverdighet og posisjon gjennom systematisk arbeid og kommunikasjon overfor viktige målgrupper og på riktige arenaer.

Crossroads posisjoneringsprogram for ledere bidrar til å øke den enkeltes selvinnsikt og bevissthet når det gjelder egen kompetanse, personlige verdier og integritet, adferdsmønstre og kommunikasjonsform.

Vårt posisjoneringsprogram handler om å finne frem til det som er unikt for deg som leder og hvordan du skal posisjonere deg og kommunisere for å tydeliggjøre dette. Vi bistår også ledere som trenger å reposisjonere seg etter kriser der omdømmet er blitt svekket.  Å reetablere omdømme og posisjon etter en krise krever systematisk og målrettet kommunikasjon og tiltak.

God helse gjør deg ikke nødvendigvis til en god leder, men god helse kan være med på å bedre ditt energinivå, bedre hjernefunksjonen  og også gi bedre utholdenhet. Alt dette er en fordel i en travel hverdag hvor utfordringene kan stå i kø og hvor konsekvensene av dine avgjørelser kan bli betydelige.

Alle vet at fysisk og psykisk utholdenhet er viktig, men det kan være at man ikke helt har selvinnsikt og neglisjerer det som skal til for å optimalisere dette.

Enkle ting som trening, kosthold, søvnmønster, stresshåndtering og reell hvile kan med fordel adresseres. Man kommer lett inn  en negativ sirkel med ukjent konsekvens for bedrift og en selv.

Redusert energinivå, vektøkning, høyt blodtrykk, økt mottagelighet for infeksjoner, redusert kognitiv funksjon, fatigue,depresjon og angst osv. kan utvikle seg over tid. På lang sikt kan dette også bety diabetes, hjertesykdom, demens og hjerneslag.

Det er mulig å ta noen enkle grep for å unngå dette slik at energinivå og robusthet opprettholdes og samtidig optimalisere sin rolle som leder.

Mange ledere er usikre på hvordan de blir oppfattet i markedet. I dette programmet vil du møte ledermarkedets evaluering av deg som den leder du er i dag. Du får møte de evalueringer som markedet benytter, i krevende og trygge omgivelser.

Gjennom programmet vil du modne på din markedsverdi, din motivasjon og dine særtrekk. Mellom møtene vil du arbeide med oppgaver som vil øke din selvinnsikt og skjerpe dine prioriteringer. Avslutningsvis får du en klar status fra vår side over dine mest aktuelle karrierespor med tilhørende handlingsplaner.

Karriererådgivning

Vi følger og bistår ledere som vil gjøre en karriereendring. Dette gjelder både de som selv tar initiativet til denne type omstilling og de som må gjøre dette på grunn av omstillinger eller avslutning av arbeidsforhold hos arbeidsgiver.

Vi møter den enkelte leder individuelt og tilbyr kun skreddersydde programmer, fra dagens situasjon og frem til ny stilling.

Det legges betydelig vekt på å ringe inn riktig utfordring for den enkelte i neste fase. Ved behov kobler vi inn spisskompetanse for eksempel innen kommunikasjonstrening, juridisk kompetanse, helhetlig helse og økonomisk rådgivning.

Vi garanterer deg at vi kjenner vår profesjonelle rolle og arbeidsmarkedet for ledere svært godt. Vi vil alltid vil ha som mål å spille deg god innenfor de rammer du har og de rammer du velger.

Stille Exit

Tidvis oppstår det en situasjon som tydeliggjør at en leder bør slutte i bedriften. 

Årsakene kan være mange og har ikke nødvendigvis noe med lederens prestasjon å gjøre. Det kan like gjerne være lederen selv som ønsker dette. Det er ikke ønskelig med konflikt av noe slag samtidig som det vil være det beste for alle parter at lederen finner nye oppgaver utenfor bedriften.

I denne type situasjon kan bedrifter nå tilby en Stille Exit i samarbeid med oss. Vi støtter og rådgir lederen i en profesjonell og konfidensiell prosess over mot ny og riktig stilling, helt uten stigmatisering av lederen selv - eller av bedriften.

Lederstøtte

Vi forsterker ledere i deres hverdag og i deres utvikling med basis i nåværende posisjon og med nåværende utfordringer. Primært benytter vi økt selvinnsikt og bevisstgjøring som underlag for utøvelse av godt lederskap.

For å vinne din tillit må vi møte deg der du er og samtidig gi deg nye impulser. Vi benytter her vår brede erfaring og vår ærlighet - i beste mening. Du vil møte flere av våre rådgivere underveis. Mange ledere har gjennomført imponerende ledertrening og utviklingstiltak gjennom karriereforløpet. Ofte har dette ført til økt kunnskap uten at det nødvendigvis har ført til personlig utvikling i lederrollen. Vi fokuserer på nettopp dette området.

Outplacement for ledere

Når en leder må slutte finner vi en individuelt tilpasset prosess som på en grundig og effektiv måte får den enkelte videre i egen karriere.

Vi arbeider tett både med den enkelte, med arbeidsgiver og/eller involverte arbeidsrettsadvokater for å sikre høy presisjon og minst mulig friksjon i planlegging, design og gjennomføring.‍

Lederposisjonering

Lederposisjonering handler om å synligjøre hvem du er og hva du står for overfor dine prefererte målgrupper. Dette kan være både innen egen organisasjon, i offentligheten og overfor rekrutterere. Utvikling av en sterk merkevare er en viktig del av en leders karrierestrategi.

Enhver leder har en personlig merkevare/er et «Brand».  Dette kan med fordel ivaretas - og videreutvikles. Det er viktig å bygge troverdighet og posisjon gjennom systematisk arbeid og kommunikasjon overfor viktige målgrupper og på riktige arenaer.

Crossroads posisjoneringsprogram for ledere bidrar til å øke den enkeltes selvinnsikt og bevissthet når det gjelder egen kompetanse, personlige verdier og integritet, adferdsmønstre og kommunikasjonsform.

Vårt posisjoneringsprogram handler om å finne frem til det som er unikt for deg som leder og hvordan du skal posisjonere deg og kommunisere for å tydeliggjøre dette. Vi bistår også ledere som trenger å reposisjonere seg etter kriser der omdømmet er blitt svekket.  Å reetablere omdømme og posisjon etter en krise krever systematisk og målrettet kommunikasjon og tiltak.

LederHelse

God helse gjør deg ikke nødvendigvis til en god leder, men god helse kan være med på å bedre ditt energinivå, bedre hjernefunksjonen  og også gi bedre utholdenhet. Alt dette er en fordel i en travel hverdag hvor utfordringene kan stå i kø og hvor konsekvensene av dine avgjørelser kan bli betydelige.

Alle vet at fysisk og psykisk utholdenhet er viktig, men det kan være at man ikke helt har selvinnsikt og neglisjerer det som skal til for å optimalisere dette.

Enkle ting som trening, kosthold, søvnmønster, stresshåndtering og reell hvile kan med fordel adresseres. Man kommer lett inn  en negativ sirkel med ukjent konsekvens for bedrift og en selv.

Redusert energinivå, vektøkning, høyt blodtrykk, økt mottagelighet for infeksjoner, redusert kognitiv funksjon, fatigue,depresjon og angst osv. kan utvikle seg over tid. På lang sikt kan dette også bety diabetes, hjertesykdom, demens og hjerneslag.

Det er mulig å ta noen enkle grep for å unngå dette slik at energinivå og robusthet opprettholdes og samtidig optimalisere sin rolle som leder.

Reality Check

Mange ledere er usikre på hvordan de blir oppfattet i markedet. I dette programmet vil du møte ledermarkedets evaluering av deg som den leder du er i dag. Du får møte de evalueringer som markedet benytter, i krevende og trygge omgivelser.

Gjennom programmet vil du modne på din markedsverdi, din motivasjon og dine særtrekk. Mellom møtene vil du arbeide med oppgaver som vil øke din selvinnsikt og skjerpe dine prioriteringer. Avslutningsvis får du en klar status fra vår side over dine mest aktuelle karrierespor med tilhørende handlingsplaner.

Vår nyeste artikkel

Bedre enn egen leder

Det skjer rett som det er. Den ansatte viser seg mer egnet til sin leders stilling enn lederen selv. Nære kolleger ser dette, men ofte registreres det ikke på lederens eget nivå - eller over. 

Fortsett å lese

Sparring

Dersom du eller din bedrift har utfordringer eller ambisjoner innen Karriereområdet, håper vi på din henvendelse. Kanskje kan vi utvide ditt beslutningsunderlag og/eller bidra til å forsterke dine planer. Hvis ikke, vil vi si klart fra.

Send oss en melding

Vårt DNA

Våre rådgivere har både leder- og rådgivererfaring fra profesjonelle bedrifter. Vi er godt kjent med evalueringer, metoder og de verktøy som benyttes når ledere står i utfordringer eller skal skifte stilling. Dette gjelder både i det åpne markedet og internt i bedriftene.

Vi påtar oss kun oppdrag med «skreddersøm». Dette betyr at vi leverer prosesser nøye tilpasset den enkelte person og situasjon. Våre kandidater møter alltid minst to av våre rådgivere for å benytte vår faglighet optimalt og for å bredde beslutningsunderlaget tilstrekkelig.

Vi har «passion» for vårt fag og stor respekt for andres unike situasjon. Det er krevende og forpliktende å gi råd på dette området. Det er også godt å ha med seg egne erfaringer fra det å vokse, både som ansatt, leder og som menneske. Vi snakker ikke med store bokstaver. Samtidig kan vi være tydelige når det er nødvendig.

Våre rådgivere

Kjell Johnsen

Rådgiver / Daglig leder

Kjell Johnsen har over 20 års toppledererfaring på nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor det private næringsliv, spesielt innen bransjene media, finans og event. Han har gjennomført flere store oppkjøps-, fusjons-, omstillings- og endringsprosesser i Norge, Norden og Øst Europa.

I tillegg har han også bred styreerfaring fra inn- og utland, samt styreverv innen Norsk toppidrett og i Amnesty International. De siste 11 årene har han vært rådgiver og Managing partner i to av Norges ledende selskaper innen karriererådgivning for ledere.

Vibeke Stølen

Rådgiver

Vibeke har bred erfaring fra profesjonelt salg, forretningsutvikling, ledelse og opparbeidelse av internasjonale gründervirksomheter/start-ups. Hun har verdifull erfaring i hele verdikjeden fra utarbeidelse av forretningsidé via internasjonal produksjon, logistikk og distribusjon helt frem til sluttbruker. I tillegg kommer styre erfaring fra både kommersielle og ideelle virksomheter. 

Vibeke arbeider med hele vår produktbredde og vil i tillegg være ansvarlig for et program som tilbys de av våre kandidater som ønsker å starte egen virksomhet.

Elin Klakken

Rådgiver

Elin Klakken har mer enn 30 års erfaring både som leder og rådgiver fra forskjellige organisasjoner og bransjer, innen offentlig sektor og private virksomheter.

Hun har bransjeerfaring fra forsikring, energi, samfunnsutvikling,  næringsmiddelindustri og primærnæringene.

Elin var leder for samfunns- og myndighetskontakt i If Skadeforsikring i nærmere 8 år og i leder for Norsk kommunikasjonsforening i en årrekke. Elin har også erfaring fra politisk arbeid og statsforvaltningen.

Hun har omfattende kompetanse innen kommunikasjon, samfunns- og myndighetskontakt og er en pioner innen lederposisjonering. De siste årene har Elin vært rådgiver for ledere og næringslivet innen strategisk kommunikasjon og karriererådgivning.

Dr.med. Else Høibraaten

Rådgiver

Dr.med. Else Høibraaten er utdannet lege og har doktorgrad i medisin fra Universitetet i Oslo. Hun har vært spesialist i allmennmedisin og drevet egen praksis. Senere har hun arbeidet ved Statens legemiddelverk og vært Norges delegat i European Medical Agency. Videre har hun ca 20 års erfaring som norsk, skandinavisk og europeisk leder i legemiddelindustrien der hun har hatt ansvar for medisinsk avdeling og forskning innen flere fagområder; de siste 5 årene innen psykisk helse.

Hun gir persontilpasset veiledning om helse faktorer som påvirker evne til å yte sitt beste som leder og til andre med stor krav i arbeidshverdagen. Spesielt kan fokus på egen helse være nyttig i situasjoner hvor hverdagen kan bli ekstra krevende på jobb både psykisk og fysisk. Sammenheng mellom arbeid, livsstil, yteevne og helse kjenner mange til, men mange ledere finner ikke rom for egenvurdering av dette i en travel hverdag.

Elses egen erfaring som lege og leder vil være nyttig i diskusjon og veiledning om egen helse.

Christian Blaauw

Rådgiver

Christian Blaauw har omfattende erfaring både fra rekruttering av ledere, som rådgiver og som linjeleder. Han har flere utenlandsopphold bak seg både under utdanning og i arbeidslivet. Han har vært kjedeleder i syv år, bygget opp den norske delen av et internasjonalt rådgiverfirma og vært partner/rådgiver i ISCO Group i 23 år.

Han har hatt ansvar for krevende lederevalueringer og rekrutteringer. Christian benyttes ofte som samtalepartner for ledere med karriere- og kompetanseutfordringer. I tillegg har han ofte deltatt ved oppkjøp og omorganiseringer for å få på plass formålstjenlig organisering, lederskap og kompetanse.

Snakk med oss

Ønsker du å treffe oss for en uforpliktende og konfidensiell samtale?
Send oss en melding
ButtonPrimaryPrimary accentPrimary whiteSecondarySecondary acentecondary white

Heading

Slogan

Heading

Heading

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading