Ditt lederskap

En leder som primært er en god administrator leder gjerne ved hjelp av kontroll, logikk og administrative rutiner som utvikles og følges opp over tid. Bedriften fremstår følgelig som godt organisert og omverden tolker gjerne dette som om bedriften er godt ledet. Eierne /styret er godt fornøyd med en leder som har god kontroll og leverer gode underlag for styremøtene. Banker, børsen og revisor har ingen negative kommentarer og god virksomhetsstyring virker riktig forstått. Rapporter kommer i tide og systemene følges. Man skal ikke undervurdere betydningen av god administrasjon. Det er en kunst å samkjøre og effektivisere administrative rutiner og alle som har opplevd fravær av god administrasjon kan bekrefte dette. En godt administrert bedrift kan samtidig mangle ledelse.

En god leder må nødvendigvis sikre en god nok administrasjon – samtidig som hovedfokus er rettet mot ansattes motivasjon og innsats. En leder må sette seg grundig inn i ansattes forutsetninger og utfordringer og delta nært både i deres interne utfordringer og ut mot marked. Trivsel, innovasjon, effektivisering, produkt- og markedsutvikling står i fokus. En god leder får frem godt nok beslutningsunderlag og de gode prestasjonene. Bedriften vil kapitaliserer på reell mangfoldskultur. Videre dyrker en god leder samarbeid og hindrer at nøkkelpersonell slutter. Ansatte får oppmerksomhet, utfordring og tillitt i.h.t. en god vurdering av individuelle forutsetninger. Trivselen blir følgelig høy, resultatene kommer og mange tar stort personlig ansvar for bedriftens situasjon og fremtid. Mange vil hevde at det er mer krevende å være leder enn å være administrator da en leder ofte må gi mer av seg selv, både faglig og relasjonelt.

Begge disipliner er krevende og kritisk viktig for en god bedrift, samtidig som bedrifter selvsagt har forskjellige behov i ulike faser. Det er nyttig både for eiere og den enkelte leder å se nøye på hva bedriften virkelig trenger i neste fase – og hvordan nettopp den enkelte passer inn i dette.

Hvor er du relevant?

Referanser

Les flere artikler