På riktig hylle

Andre har et godt kompass og velger klokt nesten uten å gi dette temaet særlig oppmerksomhet. Konsekvensene av de valg vi gjerne tar i (altfor) ung alder får store konsekvenser. Vi får lett tanker om hvordan yrkeslivet kunne blitt dersom vi hadde bedre selvinnsikt og tok andre valg – til riktig tid.

Det er imidlertid ikke lett «å være etterpåklok på forhånd». Selvinnsikt utvikles over tid og i tillegg utvikler vi oss underveis. Samtidig kan det være til stor nytte å lete frem svar på disse spørsmålene med jevne mellomrom. Dette er ikke alltid så komplisert dersom man gir temaet oppmerksomhet, søker råd og åpner opp for innspill.

Er hyllen din passe stor?

Referanser

Les flere artikler