Vi beklager………

Mange lederkandidater vil motta denne type beskjed fremover. Det kan være krevende å bli passert i finalen. Mye tid har gått med og mange forhåpninger kan være bygget opp underveis.

Ledermarkedet snører seg raskt sammen. Det er fremdeles mange stillinger i markedet men de blir stadig vanskeligere å få, med mindre man er «innafor» i det enkelte rekrutteringsløpet. Det er både krevende og nødvendig å spørre seg om man er relevante i dag – eller i morgen.

Tidligere var det langt flere veier inn i ledermarkedet enn det er i dag. Man kunne gå i egne nettverk, via forbindelser i rekrutteringsmarkedet, bli rådgiver, interrimleder, få styreverv o.l på en enklere måte. I dag må man passere en rekke flaskehalser uavhengig av kanal til markedet. Enten lykkes man med dette – eller ikke.

Enkelt sagt kan vi si at rekrutterende part er mer bevisst og kompetent enn tidligere. God Governance, mangfoldsbetraktninger, tester, teknologiorientering, fremtidsrettet kompetansevurderinger og intern talentutvikling definerer ledermarkedet nå. Man er helt avhengig av å kunne håndtere seg i dette terrenget – som kandidat. Markedet er nådeløst for de som faller utenfor.

Etter avslaget dukker det opp en rekke spørsmål som f. eks;

 • Var jeg ikke oppmerksom nok på agenda?
 • Ble jeg for tilbakeholden eller for offensiv?
 • Hvordan falt testresultatene egentlig ut?
 • Maktet jeg ikke å formulere ambisjon, lederkraft, menneskesyn eller personlig motivasjon?
 • Er min CV og søknad uten finess og relevant innhold?
 • Ble min utdannelse vurdert som utgått på dato?
 • Fanget jeg ikke opp det som skjedde under intervjuet?
 • Svarte jeg på uklare spørsmål?
 • Hva sa referentene egentlig om meg?
 • Var jeg ikke godt nok opplest på bedriftens målsettinger og de jeg møtte?
 • Ble det tydelig at jeg ikke har tilegnet meg ny kompetanse på lang tid?
 • Ble min helse vurdert som en risikofaktor?

Selv opplever vi oss som relevante – men gjør andre det? Det kan fort bli krevende når telefonen stopper å ringe og avslagene kommer. Mange har en lei tendens til å holde innspill om egen atferd, kompetanse og relevans unna seg selv. Kanskje er man allerede irrelevant for markedet selv om man fremdeles er i posisjon i dag. Hekkbølgen kommer alltid – og sannsynligvis kommer den langt tidligere enn tidligere. Samtidig skal vi stå i stilling til vi runder 70 år, eller hva?

Den beste måten å løse et problem på er å unngå det. Det gjør du best sammen med en erfaren rådgiver som kan sitt fag – og som vil deg vel.

Kanskje på tide med en «Reality Check» – og en karriereplan?

Skrevet av
Christian Blaauw

Referanser

Les flere artikler