Stille Exit

Årsakene kan være mange og har ikke nødvendigvis noe med lederens prestasjon å gjøre. Det kan like gjerne være lederen selv som ønsker dette. Det er ikke ønskelig med konflikt av noe slag samtidig som det vil være det beste for alle parter at lederen finner nye oppgaver utenfor bedriften.

I denne type situasjon kan bedrifter nå tilby en Stille Exit i samarbeid med oss. Vi støtter og rådgir lederen i en profesjonell og konfidensiell prosess over mot ny og riktig stilling, helt uten stigmatisering av lederen selv - eller av bedriften.

Referanser

Les flere artikler