Ung og ambisiøs: Ett steg frem - og to tilbake?

Dessverre glemmes ofte et viktig forhold den enkelte bedrift eller den enkelte mellomleder må ivareta selv. Man bryter ikke gjennom mot toppledelse uten å ha nok energi og/eller robusthet for oppgaven. For mange unge blir presset stort og oppgavene blir mange. Midt i livsfaseklemmen skal man altså også ha overskudd til kolleger, kunder og samarbeidspartnere på et nivå som blir lagt merke til. 

I Norge får man som oftest god hjelp dersom man blir utbrent. Imidlertid blir svært få veiledet til ikke å havne i den krevende situasjonen. Gradvis kan man bli svekket uten selv å innse hvor man er på vei. Kroppen sender ut både fysiske og psykiske signaler dersom den begynner å bli overarbeidet eller utmattet. Det er viktig å lytte til disse signalene, og ha respekt for kroppen når den prøver å fortelle deg at at det er i ferd med å bli for mye. Mange trenger litt hjelp for å hindre at disse symptomene oppstår, eventuelt å stoppe utviklingen mot utbrenthet. 

Dersom du er reelt ambisiøs må disse forhold være under kontroll. Ofte skal det lite til for å unngå problemer både med psykisk- og fysisk helse. Det vil være viktig å ha en erkjennelse av at det er utfordrende å være i et karriereløp og at det er viktig på et på et tidlig tidpunkt å innse at enkle tiltak i hverdagen kan være med på å hindre en negativ uvikling.  

LederHelse er et fag der vi forener kunnskap om lederkarriere og helseaspekter. Dette kan både bedrifter og den enkelte med fordel benytte seg av.

Vi forteller deg gjerne mer om dette tilbudet.

Dr.med. Else Høibraaten

Referanser

Les flere artikler