Lederens karrierevalg

De fleste ledere er travelt opptatt med sin hverdag og opplever ikke særlig behov for en gjennomtenkt karriereplan. Du er godt stimulert av dagens oppgaver og de utfordringer som både ansatte, markedet og eiere gir. Du er forhåpentligvis riktig person på riktig sted – til rett tid. Vår erfaring viser at denne situasjonen ikke nødvendigvis varer særlig lenge.

Gradvis og umerkelig svekker mange ledere sin posisjon og markedsverdi uten nødvendigvis å registrere at dette skjer – før det har skjedd. Velvillige og ambisiøse kolleger har gjerne gitt bekvem avlastning på viktige kompetanse- og utviklingsområder, og lederen tar gjerne imot. En leder skal selvfølgelig «make things happen through other people» og stimulere andre til vekst og utvikling. Andre ledere har som mål å gjøre seg selv overflødig for å ha kapasitet til de oppgavene som kommer ad hock. Alt dette er i tråd med mange gode ledelsesteorier – men kan ha en utilsiktet og negativ konsekvens for lederens markedsverdi – litt frem i tid.

Ofte unntas lederen fra reell opplæring i ny teknologi og nye konsepter. Man nøyer seg med «Executive Summary» eller andre overordnede introduksjoner. «Dette behøver ikke du å sette deg inn i», kan du tenke. Dette bør håndteres på neste nivå i organisasjonen og du har sikkert viktigere utfordringer å prioritere. Lederen selv tenker ikke nødvendigvis på at dette kan hindre deg i å utvikle de ferdighetene som etterspørres noen år frem i tid.

I tillegg kommer at din utdannelse stadig raskere går ut på dato og at bedrifter reorganiseres, kjøpes og selges stadig hyppigere. Samtidig vet vi at dette, sammen med digitalisering, fører til nye verdikjeder hvor du ikke nødvendigvis har naturlig plass. Om ikke lenge er det sannsynlig at du møter nye eiere med helt andre forventninger til deg, dine ferdigheter og ditt lederskap enn de du har. Gode ledere som primært er gode generalister lever farlig. På ett eller annet tidspunkt kan du oppleve å være irrelevant, både for din bedrift og for ledermarkedet. Dit vil du ikke.

En gjennomtenkt karriereplan kan virke preventiv på vanskelige situasjoner. Dersom du stadig tar til deg ny kompetanse, er villig til å skifte kurs, stillingsnivå, inntektsnivå og bransje i tide, kan du bygge en bro som holder arbeidslivet ut. Dette krever langsiktig planlegging og betydelig selvinnsikt, ydmykhet og stor respekt for eksterne innspill. Har du dette? Har du tiden og roen til å ta dette inn over deg?

I morgen – kanskje?

Referanser

Les flere artikler