Ledere som ikke blir valgt

Kritikken favner bredt. Den inkluderer bl.a. prosessen i seg selv, kommunikasjonen underveis, underlagsmaterialet, tidsbruk, rådgiverens erfaring, testbruk og mismatch mellom rådgivers brief og det reelle beslutningsunderlaget.

Det er ingen tvil om at mange headhuntere har en vei å gå for å forbedre egen prosess. Vi her i Crossroads får ofte høre om uforståelige prosesser og dårlig behandling av kandidater. Vi får imidlertid også høre om det motsatte, om dyktige fagfolk, god kommunikasjon og forståelige resultater. Mange av de vi arbeider med er frustrerte over ikke å komme i posisjon til å vise hva de kan. De kommer imidlertid ikke forbi rekruttererne og deres vurderinger og de makter ikke å holde sin skuffelse tilbake. Oppgitthet over tidligere prosesser og avgjørelser merkes lett, men en rekrutterer «skylder» ingen kandidat noe som helst når neste prosess starter opp. Denne situasjonen kan fort bli et hinder for videre karriere og er en situasjon som bør korrigeres for å komme videre.

Det å bli evaluert er en del av «The Corporate Game» og moderne Governance. Vi evalueres jevnlig av styrer, egen leder, ansatte og samarbeidspartnere. Vi evalueres også ved periodiske Audits, ved oppkjøp, ved reorganiseringer, i lederutviklingsprosesser og ved en rekke andre situasjoner.

De som ikke deltar positivt, nysgjerrig og lærende i dette blir ofte vanskelig å organisere, utvikle og tilpasse i det løpende. Disse lederne blir oftest omgått i dag.

En langt mer karrierebyggende metode er å søke maksimal læring og økt selvinnsikt ved alle evalueringer. Det er langt mer konstruktivt å utfordre rekrutterere og andre på resonnement enn på selve avgjørelsen. Her ligger kimen til økt selvinnsikt og sterkere kandidatur i neste veikryss.

En leder som har utviklet god selvinnsikt, har klar karriereretning og respekt for grundige evalueringer, vil oppnå god posisjon og vil samtidig til en viss grad hjelpe til med presisjon i vurderingene. Dette er til glede for alle parter.

En grundig forberedelse til det å være en god kandidat i prosesser som dette er avgjørende for mange. Kanskje også for deg?

Ta gjerne kontakt med oss i Crossroads for nærmere informasjon.

Skrevet av
Christian Blaauw

Referanser

Les flere artikler