Hva koster det å nå toppen?

Mye reising, ofte på kryss av tidssoner, representasjon til sene kvelden og uregelmessige måltider er hverdagen. Kalenderen kan være uforutsigbar. Utfordringer fra styret og ansatte kan stå i kø, samt at utfordringene kommer når man minst venter det. Motstridende krefter kan dra lederen i mange retninger. Stress og søvnmangel kan være del av hverdagen. Alt dette vet vi har en helserisiko. Både den mentale og fysiske helsen er viktig som leder, men ofte blir ikke egen helse prioritert. For toppledere er det spesielt tre områder som bidrar til stress; isolasjon, påkjenningen ved nedskjæringer og arbeidsmengde.

Flere internasjonale studier gjennom tiden har vist at alle disse påkjenningen påvirker fysisk og mental helse. Helsen blant toppledelsen i USA er verre enn det mange tror. En studie fra 2010 viste at 58 prosent har hatt eller står i fare for å få hjerteinfarkt, 80 prosent er er  overvektige og 100 prosent lider av psykosomatiske stressplager (Kennedy A, 2010). For disse har «suksess» en høy pris.

Fokus på sunn livsstil de senere årene har nok hatt innvirkning på dagens ledere, men vi hører fortsatt om ledere som blir satt ut av spill basert på hjerteinfarkt eller psykisk overbelastning/sykdom.

Bedret helse hos ledere og betydningen av god helse for karriere vises i en ny studie. Studien gir oss ny og optimistisk informasjon om topplederhelse.

Den svenske studie inkluderte  28 cohorts hvor man analyserte helsedata fra CEOs fra store og mindre bedrifter (> 100 mill.SEK ,  < 100 mill SEK). Individene i studien var født mellom 1951  og 1978 og bodde i Sverige mellom 2006-2015. (Keloharju, M, Knüpfer S and Tåg J,  2021)

Studien inkluderte en unik kombinasjon av data fra spesialisthelsetjenesten, reseptregister, sykehusinnleggelse og arbeidsmarkedet fra 28 kohorter i Sverige. Resultatene viser at toppledere (CEOs) er i bedre helse enn den generelle befolkningen.

  • God helse predikerer utnevnelse til CEO stilling.
  • Å være CEO har ikke negativ innvirkning på helse.
  • Dårlig helse hos CEO er assosiert med høyere CEO turnover.

Videre viser studien at dårlig helse kan ha konsekvenser for bedriften, og det er en sammenheng mellom mental helse og dårliger finansielle resultat. Samme sammenheng er ikke sett med fysisk helse i denne studien.

Når man planlegger sin karriere er det verdt å merke seg at rekrutterere og styrer er opptatt av helse, og god helse vektlegges positivt.

Egen helse er viktig i karriereplanlegging og som leder. Temaet om egen helse og egen sårbarhet  kan være  vanskelig å adressere internt i bedriften  Det vil derfor være viktig å ha en nøytral arena hvor fysisk og psykisk helse kan diskuteres konfidensielt og hvor man kan få objektive tilbakemeldinger og oppfølging.

Vi tar gjerne en samtale med deg om din helse

Dr.med. Else Høibraaten
Dr.med. Else Høibraaten

Referanser

Kennedy, 2010

Keloharju, Matti and Knüpfer, Samuli and Tåg, Joacim, CEO Health (November 19, 2021). IFN Working Paper No. 1326

Les flere artikler