Når du endrer en ledergruppe

Endringer er nødvendige for å sikre at ledergruppen speiler bedriftens utfordringer. Det er eiere og lederes viktigste oppgave å gjennomføre dette med høy presisjon samtidig som kompleksiteten tidvis virker så høy at mange utvikler en «berøringsangst» for å gjennomføre selv de mest åpenbare behov for justeringer.

Endringer i ledergruppen setter i gang ulike prosesser i hele organisasjonen og skaper ofte frykt både hos lederne og i deres team og nettverk. Noen reagerer åpent og med støtte, andre finner endringene helt unødvendig. Det er mange perspektiver, analyser og behov i en bedrift og blant samarbeidspartnerne. Det dukker ofte opp reaksjoner som kan være utfordrende å forstå. Av denne grunn kan de også være vanskelig å håndtere.

Uforutsette reaksjoner oppstår ofte og det kan dannes "fronter" med kritikk av toppledelsen og/eller prosessens innhold som vil skade bedriften. Tidvis oppstår det sympatireaksjoner (inkludert oppsigelser) fra øvrige ansatte, kunder og leverandører. Dette kan påvirke bedriften på uventede områder og svekker tidvis både produktivitet og toppledelsens posisjon.

Mange dyktige ledere har valgt å forlate bedriften på eget initiativ for å unngå å bli ekskludert fra ledergruppen på et senere tidspunkt. Dette gjelder både de som faktisk ville bli berørt - og de som ikke ville det. Bedriften kan dermed miste kompetanse og momentum. Dette kan ta flere år å bygge opp igjen.

Den avgjørende faktoren i denne prosessen er å sikre at de berørte lederne blir håndtert konfidensielt, individuelt og med respekt. Dette vil gi dem tro på fremtiden og muligheter for videre karriere uten kamp og unødig stigmatisering. 

Dessverre ser vi ofte manglende forståelse og sensitivitet for den usikkerhet som oppstår i slike prosesser. Kommunikasjonen blir nesten alltid opplevd som svak og utilstrekkelig. I tillegg løper utgiftene.

Tilstrekkelig raushet kommer gjerne først på bordet etter ødeleggende prosesser. I mellomtiden kan relasjoner ødelegges og lederens markedsverdi kan rammes. I tillegg kan kostnadene bli overraskende høye.  

Crossroads har kompetansen, menneskesynet og kommunikasjonsevnene som kan sikre en smidig overgang for ledere på en måte som kan bli akseptert av alle involverte parter. Ikke nødvendigvis applaudert – men akseptert.

Nye tider krever nye løsninger. Noe å se nærmere på?

CROSSROADS Norge AS

www.crossroads.as

Referanser

Les flere artikler