Hva betyr karriereutvikling - i dag?

I virkeligheten dreier moderne karriereutvikling seg om å sikre et arbeidsliv som harmonerer med en rekke forhold som bl.a. kunnskap, lederevne, energi, dna, livssituasjon, erfaringer og personlig forhold til «det gode liv».

Noen av disse faktorene ligger konstant hos den enkelte, andre er i livslang endring.

Vi hører ofte at «Timing is everything». Dette gjelder ikke minst i forhold til karriereplanlegging. Det å foreta gode endringer til riktig tid er en kunst. Som regel skjønner vi litt for sent hva vi burde gjort med våre ambisjoner og vårt jobbinnhold da handlingsrommet var til stede. F.eks. kan planlegging av en senkarriere med fordel starte i 40 årene da dette kan kreve både mentale og praktiske forberedelser.

I 1996 skrev forskeren Tony Watts klokt om betydningen av å ha en karriere. Han fokuserte på konsekvensene av et stadig mer uforutsigbart arbeids- og samfunnsliv som igjen ville gjøre begrepet mer flytende, uforutsigbart og mindre definert. Karriere ble skilt fra begrepene økonomi, yrkesstatus, langsiktige ansettelsesforhold og valg av utdannelse. Tilbake sitter vi som enkeltmennesker med vår egen definisjon av karrierebegrepet og en definisjonsmakt på hvor fornøyd vi er med egen karriere og egen livskarriere, uavhengig av tradisjonell tenking.
En karrierådgiver bidrar til planlegging og beslutninger om stillingsvalg og kunnskapsutvikling for at den enkelte kan bevege seg mot ønsket fremtid. Dette er like relevant for en 30 åring som for en 60 åring.

Det er en glede å se en kandidat som beveger seg fra ledelse av forsikringsselskap til sentral lederrolle i fengselsvesenet, fra statsråd til selvstendig næringsdrivende, fra «hard core» CFO til leder av fellestjenester i internasjonal humanitær organisasjon.

Dette dreier seg ikke om «opp & frem». Det dreier seg om ikke å bli gjest i eget liv.

Livet i «ekornhjulet» gir tunnelsyn og holder ofte eksistensielle og brysomme spørsmål på avstand.

Spørsmål som f.eks. ;

Hva skal du drive med og hvordan skal du leve om 5 år?

Referanser

Les flere artikler