Er du forberedt?

Vi har de siste årene vendt oss til at det sannsynligvis kommer flere henvendelser fremover. Dette kommer ganske sikkert til å endre seg de kommende årene med bakgrunn i de dystre konjunkturene vi står overfor. Du bør følgelig ha beredskap for å benytte anledningen når den først dukker opp.

En rekrutterer måles bl.a. på hvor raskt de kan løse oppgaven. Det er satt opp en fremdriftsplan før prosessen starter. På mange måter er en lederrekruttering «et øyeblikksbilde» der man selv har lite tid til forberedelser og modning. Enten er man forberedt og går inn i prosessen på egne premisser - eller så når man ikke frem eller (enda verre) får en stilling man ikke håndterer eller trives med. Mange har lukket døren til interessante muligheter da de ikke har overskudd nok eller er forberedt nok til å gå inn i en prosess som dette. Mange angrer litt senere.

Beredskap dreier seg om å ha det klart for seg hva man søker i neste stilling, ha dokumentasjon og argumenter klart for nettopp dette og, ikke minst, å kunne håndtere seg profesjonelt i en stadig mer krevende utvelgelsesprosess. For i det hele tatt å komme i betraktning må man i tillegg ha riktig profil i sosiale medier og vise det personlige overskuddet lederstillinger krever.

Er du forberedt?

Skrevet av
Christian Blaauw

Referanser

Les flere artikler