Skal jeg evalueres?

Skrekkscenariet har mange hørt om der en vellykket leder møter en ung, akademisk rådgiver som, primært via testbruk, hevder at lederen ikke passer inn i fremtidsbildet.

I karikerte tilfeller skal altså en leder akseptere denne evalueringen, gjennomført av en rådgiver uten egen erfaring fra næringslivet og med en svært begrenset innsikt i bransje, internkultur, praktisk ledelse og sikkert mye annet. Dersom man er uenig, bekreftes evalueringen. Dersom man aksepterer evalueringen kommer man kanskje inn i tilfeldighetenes marked, rent karrieremessig. Mange ledere kan lett «kvitteres ut» på gitte betingelser i.h.t. ansettelsesavtalen.

Opp mot dette kommer de gode evalueringene som er en del av «The Corporate Game». Gode evalueringer ved ansettelse, forfremmelser, omorganiseringer og som del av «Business Reviews» fremmer gode prestasjoner, avdekker kompetansehull, skaper ønsket kultur og gir ansatte likere muligheter for videre karriere.

Evalueringer får konsekvenser. Det vet alle. Følgelig bør hver evaluering skreddersys med tanke på prosessens innhold og, i tillegg, en troverdig tilbakemelding som lederen kan ta imot og diskutere med kompetent og erfaren person. Samtidig får vi ta med oss at det kan være svært krevende å få aksept for evalueringens konsekvenser hos en leder som nærmest prinsipielt er uenig i at en evaluering i det hele tatt er relevant.

Det blir uforståelig og ubalansert (i retning brutalt) dersom man fratas en fortjent lederoppgave med begrunnelser man ikke forstår betydningen av og/eller vektingen av. Testenes terminologi er uforståelige for mange. Hvordan ville du selv reagere på en karrierestopp med bakgrunn i «for svak induktiv resonneringevne» eller annen psykometrisk terminologi?

Mange evalueringer gjennomføres profesjonelt og kan ha en avgjørende betydning for bedriftens og lederens utvikling. Prosesser som dette må følgelig bygges opp på en måte som skaper høy troverdighet og en fremtid - også hos den som evalueres.

Dyktige rådgivere byr både på selvinnsikt, faglighet og respekt for oppgaven- selv om man ikke alltid blir hørt.

Referanser

Les flere artikler