Når snur lederkarrieren?

Litt over halvparten av eksternt rekrutterte toppledere varer kun i to år. For internt rekrutterte ledere er statistikken litt hyggeligere, men ikke mye. Vi har ikke tilsvarende oversikt for ledere på øvrige nivåer samtidig som det er grunn til å regne med godt samsvar med topplederes situasjon.

Årsakene virker tydelig konsentrert om følgende utfordringer;

  • Enten for høyt eller for lavt tempo mot implementering av strategisk plan 
  • For mange avgjørende beslutninger med svak forankring i organisasjonen
  • For høy tillit til at egne erfaringer løser de nye utfordringene
  • For høyt tidsbruk eksternt på bekostning av interne oppgaver
  • For svak bruk av egen organisasjon
  • Svak on-boarding og for lite lite bruk av lederstøtte

Gjennom vår virksomhet i Crossroads ser vi i tillegg at både skifter i styret og egne rekrutteringer ofte representerer fremtidig krevende situasjoner.

Noen av disse «fellene» er det opp til bedriftens eiere/styret å unngå. Nyansatt leder kan med fordel sikre både egen posisjon og bedriftens utvikling ved å adressere viktige forhold under rekrutteringen og under oppstart.

En personlig tilpasset 100 dagers plan med lederstøtte kan være nyttig.

Noe å tenke på?

Sjekk www.crossroads.as

Referanser

Les flere artikler