Hvorfor stigmatisere en lederexit?

Det er ingen omplasseringsmuligheter i bedriften eller saklig grunnlag til oppsigelse. Bedriften har ofte forsømt sin plikt til å støtte med korrektive tiltak og lederen har, tross alt, en del viktige kontakter og relasjoner som bør ivaretas. Situasjonen er bekymringsfull både på kort og lengre sikt.

Jeg har gjennom mer enn 30 år deltatt ved lederskifter. Mange av disse har vært på overtid. Nesten uten unntak, opplever bedriftene en «ny vår» når man først skifter leder. Kompetanseflukten stopper opp, kundene gir gode tilbakemeldinger, det tas tak i fastlåste situasjoner og i mange tilfeller går aksjekursen opp. Spørsmålet om hvorfor man har ventet så lenge dukker opp.

I dag finnes det muligheter for «friksjonsfrie» lederskifter. I full konfidensialitet finner lederen frem til neste oppgave godt støttet av eksperter på ledermarkedet, på karriereplanlegging, på
kompetansevurdering, helseaspekter og profilering. Dette samarbeidet er kun forankret hos nærmeste leder eller med styrets leder.

En dag informerer lederen om sin oppsigelse og fratrer sin stilling. Gode relasjoner opprettholdes, lederens karriere fortsetter på en god måte og nye talenter slipper til i bedriften. Ingen friksjon, ingen stigmatisering, ingen konflikter eller rettssaker, intet tap av omdømme.

Vi forteller deg gjerne mer om denne type løsning.

Skrevet av
Christian Blaauw

Referanser

Les flere artikler