«……det at det var for sent da du skjønte dette»

Det vil være viktig å ha en erkjennelse av at det er utfordrende å være leder og at det er viktig på et tidlig tidpunkt å innse at enkle tiltak kan være med på å hindre en negativ uvikling.  

Mange trenger litt hjelp for å stoppe utviklingen mot utbrenthet og svekket lederskap.

Når man har erkjent at man er i situasjonen og at dette har konsekvenser, er det også viktig å få trygg veiledning om korrektive tiltak.

Det kan være vanskelig som leder å adressere egen fysisk og psykisk helse. Hvor vanskelig dette kan være har vi i høst erfart ved at en leder i Veidekke har stått frem med psykiske utfordringer. Dette ble overskrifter i alle nyhetsmedier.

Ensomheten i lederrollen, forventningene fra bedriften og ikke minst fra seg selv om at man må tåle utfordringene, gjør at erkjennelsen ofte kommer (for) sent. For de fleste i denne situasjonen vil det sunneste være å dele utfordringene med ekstern partner før håndterbare utfordringer blir uhåndterbare.  

Man kan ikke skru klokken tilbake dersom en person har brutt ned sin helse (psykisk og/eller fysisk) over lang tid. Mange ledere merker ikke selv «de små knepp» som, over tid, ødelegger kvaliteten på deres lederskap og deres fremtid. Vi strekker oss inn i grenseland for vår ytelsesevne for å prestere både i stilling og på mange andre arenaer. Det tar tid og krever ofte bevisste handlinger for å komme tilbake til god situasjon.

Det skal ikke så mye til før ansatte, kunder, eiere og andre samarbeidspartnere opplever svakere lederskap. Stundesløsheten, manglende kvalitetstid, vektøkningen, forglemmelsene, for svake forberedelser, humøret som forsvant, redusert oppfølging og svakere beslutninger blir gjerne ikke adressert med det første.

Deretter kommer oppsigelsene blant de ansatte (70% forlater sin leder, ikke sin bedrift), budsjettavvikene og de forsøksvise korrektive tiltakene som har en tendens til ikke å lykkes. Privatlivet blir lett krevende og opplevelsen av å ikke strekke til må erkjennes. Selv her er det mange som ikke leser skriften på veggen.

Dette behøver ikke å være så komplisert. Sammenheng mellom arbeid, livsstil, yteevne og helse kjenner mange til, men få finner rom for egenvurdering av dette i egen hverdag.  

Litt ydmykhet, litt selvinnsikt og litt assistanse fra en som er godt kjent både med diagnose og avhjelpende tiltak kan raskt redusere risiko og negative konsekvenser.

Det er både sunn fornuft, god kultur og god økonomi når man tilbyr utsatte ledere litt preventiv hjelp og støtte for ikke å skade seg selv - og/eller bedriften.

Så var det dette med å reagere i tide.........

Dr.med. Else Høibraaten
Dr.med. Else Høibraaten

Referanser

Les flere artikler