God leder på feil plass!

Kanskje er bedriftens verdikjede og marked endret, kanskje skal man lede en ny type ansatte. Uavhengig av årsak må det tas en avgjørelse; skal man la det «skure og gå» eller skal man hjelpe denne lederen over til en riktigere type stilling på en konfidensiell og profesjonell måte - uten stigmatisering eller risiko for å sette bedriftens renommé og lederens markedsverdi i fare?

Crossroads bidrar til gode og individuelt tilpassede overgangsprosesser for ledere. Vi har spisskompetanse på de relevante områdene for å få dette til og vårt menneskesyn skaper et miljø for samarbeid - ikke for kamp.

Nye tider krever nye løsninger. Let`s talk!

Referanser

Les flere artikler