Ta grep om egen karriere- vær unik, ekte og tydelig

Å bygge en sterk merkevare er en viktig del av en leders karrierestrategi. Alle har en personlig merkevare som må ivaretas og videreutvikles. Den personlige merkevaren er en viktig ressurs for utvikling av en leders karriere.

De som virkelig lykkes med dette, er tro mot seg selv og egne verdier og finner sin posisjon i samsvar med dette. Unik, ekte og tydelig.

Som leder er du mer synlig enn andre og må alltid forholde deg til dette i adferd og kommunikasjon. Denne tilstedeværelsen gir også store muligheter for å bygge merkevare og jobbe strategisk mot ønsket posisjon og mål.

Målet for en leder kan være å ta en posisjon som en mer tydelig leder for sine ansatte, bli talsperson for egen virksomhet eller en hel bransje. Som toppleder for en virksomhet må dette være i samsvar med forretnings- og markedsmål og bidra til å styrke virksomhetens posisjon i markedet. Og en synlig og tydelig leder bidrar også til å bygge felles kultur i virksomheten.

Lederposisjonering er også viktig for å ta et nytt steg i karrieren, og bidrar til at du når dine karrieremål. Gjør en god jobb der du er, men tenk også taktisk på hva som vil bidra til at du får den neste riktige stillingen.

Strategi og plan

Lederposisjonering er et strategisk og planmessig strukturert arbeid, og en strategisk prosess for å finne riktig tema og områder for å finne din posisjon er utgangspunktet for å lykkes.

Det er nødvendig å ha klare mål, en tydelig strategi og en detaljert handlingsplan. Et system for løpende monitorering og evaluering slik at man ser hva som virker og hva som ikke virker, gjør at man kan justere budskap og tiltak underveis. Lederposisjonering er langsiktig, men kan aldri være statisk og man må ta høyde for å endre kursen underveis.

En viktig forutsetning for å lykkes er selvinnsikt og bevissthet når det gjelder egen lederprofil, kompetanse, personlige verdier, adferdsmønstre og kommunikasjonsform.

Lederposisjonering handler om å ta sin plass i relasjon til andre. Derfor er det svært viktig å ha innsikt i samfunnsutvikling, rammebetingelser, nasjonale og internasjonale trender som har betydning for deg som leder. Vær til stede på arenaer og i nettverk som gir deg innsikt og innflytelse og som bidrar til at du når målet om ønsket posisjon og profil.

Innsikt og evne til omstilling

Store samfunnsendringer og endringsprosesser påvirker de fleste virksomheter i vår tid. Stort fokus på bærekraft, integritet, digitalisering og globalisering stiller nye krav til toppledere. Epidemier, krig og kriser endrer rammebetingelser og setter lederskap på harde prøver. Det forventes at ledere skal omfavne nye trender og håndtere de komplekse utfordringer som dagens marked har å by på.

Som leder er det er viktig å se det store bildet, se mulighetene og sette mål og retning for seg selv og virksomheten. Kunnskap og innsikt er viktig for å styrke eget lederskap og dette er også grunnlaget for god lederposisjonering.

Endringer byr på både muligheter og utfordringer, og kan bidra til en sterkere posisjon for ledere som ser mulighetene. Den som kan håndtere store omstillinger og kriser vil befeste seg som en leder for fremtiden.

Skrevet av
Elin Klakken

Referanser

Les flere artikler