Karriereråd – fra hvem?

Ektefelle/partner/familie kjenner deg selvsagt godt og vet mye om din motivasjon og trivsel. Samtidig er det evig utfordrende å være rådgiver for familiemedlemmer da følelser ofte er sterkt involvert og avstanden til din kompetanse kan være stor.

Venner er neppe objektive. Dere skal primært være venner også i fremtiden og de ser deg neppe klart. I tillegg kan de ha høyst tilfeldig bakgrunn for å gi råd på dette området og har en tendens til å snakke deg opp.

Din headhunter har ikke tid til mer enn en kaffeprat og tar ofte imot deg med ambisjon om å sikre ditt kundeforhold når du kommer i ny posisjon. Det er dessuten ofte begrenset åpenhet om viktige forhold for deg i denne type dialog.

Kolleger er ikke så enkle å benytte da de raskt kan skape rykter og etablere usikkerhet om din fremtid i bedriften. Større bedrifter kan ha egen Karriereservice for å sikre mobilitet internt. Her skal man primært sikre bedriftens interesser. Det kan være krevende å være åpen om din tvil og tro her.

Din mentor kan ha verdifull erfaring, men den er ofte trang, rent erfaringsmessig. De vil ofte dele den erfaringen som de selv har hatt glede av uten at den nødvendigvis er relevant for deg og din fremtid. 

Karriererådgivning er et fag som krever bred eksponering overfor deg, dine ressurser og din fremtid. Det dreier seg om gode prosesser, erfaring og godt verktøy.

Vi forteller deg gjerne mer. 

Referanser

Les flere artikler