En gang leder - alltid leder?

NHH estimerer at vi har ca 160 000 ledere i det private næringslivet Norge og det er en rekke nye forhold som vil skape utfordringer for mange, bl.a.;

  • Ledere som strengt tatt primært er administratorer vil fases ut og erstattes av automatiserte prosesser som overtas av ansvarlige på lavere nivåer 
  • Ledere som primært kan «lede» kommer stadig oftere til kort i dagens og morgendagens marked da man nå søker ledere med en eller flere spisskompetanser i tillegg. Uten bredere plattform forstår man neppe verdikjeden, ansatte eller markedet godt nok. Det er kun unntaksvis og i store bedrifter at generell lederkompetanse alene etterspørres. Det samme fenomenet spres nå til styrerekruttering som i dag får stadig flere likhetstrekk med ordinær rekruttering
  • Overgangen fra ledelse til Consulting i moden alder representerte lenge en tilgjengelig senkarriere. I dag er denne muligheten så godt som lukket. I moderne Consulting er 40 år opplevd som noe av en øvre grense for ansettelse. Man skal lære mye nytt, bygge egen portefølje og finne en naturlig plass i team med mange 30 åringer med bl.a. tyngre teknologisk kompetanse
  • Det viser seg stadig vanskeligere å gå tilbake til en et faglig spor da opprinnelig utdannelse er falmet - og kanskje utdatert
  • Vi ser stadig hyppigere eierskifter med påfølgende lederskifter
  • Interimmarkedet vokser i seg selv, men det er mange kandidater i basene - og slett ikke enkelt å komme frem til et tilbud 
  • Oppstart av egen virksomhet i ly av godt rykte og personlig nettverk blir også mer avhengig av teknologisk kunnskap som ledere gjerne har delegert til andre i mange år. Man sitter ofte «naken» igjen på dette området som senior
  • Startups og Scaleups preges av en kultur og arbeidsmetodikk som ofte oppleves som fremmed for etablerte ledere
  • Din mangeårige headhunter fortsetter å ringe deg etter du runder 50 år, men nå for å spørre deg om «du kjenner noen» snarere enn å diskutere ny lederutfordring for din del

Spør deg selv (og/eller andre) om du ville fått din egen stilling i dag. Svaret vil kunne overraske deg.

En holdbar plan for senkarrieren bør legges når man er i 40 årene. Noe å tenke på i sommer? 

Kom gjerne innom for en nærmere samtale om dette temaet, med eksperter.

CROSSROADS – Lederens karrierepartner

Referanser

Les flere artikler