Høststorm i ledermarkedet?

Gjennom vårt kontaktnett med eiere, ledere, arbeidsrettsadvokater og rekrutterere danner vi oss en klar hypotese om at nye verdikjeder tegnes opp og en rekke tilpassingsprosesser står for døren. Ny organisering til ny tid er mantra. Dette virker å være uavhengig av næringslivets takt tilbake til «normalen».

En rekke etablerte ledere vil møte utfordringer i forhold til dette. Spesielt vil ledere som i dag har tradisjonelle administrasjonsoppgaver, svak kompetanseutvikling de siste årene og lav digital kunnskap være i fokus. Hierarkiene vil endres i retning færre mellomledere.

Mange vil bli tilbudt andre oppgaver i bedriften (Inplacement), noe som ofte kan være en god løsning for alle parter men som ofte hindres av lederens prestisjebehov, stolthet og manglende evne/villighet til å ta et innteksbortfall. Andre vil bli sagt opp i en eller annen variant. Fratredelsespakkene vil bli mindre lukrative og behovet for å få ny organisering operativ til nyttår er sterkt.

Noen ledere har ikke psyke til å bli stående i usikkerhet og vil velge nye oppgaver utenfor egen bedrift, kanskje uten grunn – og til overraskelse for nåværende arbeidsgiver. Kritisk kompetanse av stor betydning for «kabalen» kan forsvinne og dette kan raskt sette bedriften i en enda mer presset situasjon. Mange ledere har innsett at de selv må ta styring på sin fremtid/sin karriereplan og sikre seg flere alternativer.

Det finnes en rekke dilemmaer som skal løses klokt til høsten av eiere og ledere med en klar strategisk plan, gode evalueringer, tett kommunikasjon og konstruktivt menneskesyn.

Noen ligger i forkant – også på dette området.

Skrevet av
Christian Blaauw

Les flere artikler